בזן מבנה מרכזי

צילום ישן סמוך לסיום הבניה. במסגרת איסוף חומרים לסקר תיעוד לשימור. ארכיון בז"ן. אדריכלית תיעוד ושימור תמר דה לה זרדה