בניין מגורים משותף

חיפה תוספת בניה - מעלית מדרגות מרפסות אדריכלית טובה שומני