בנין מגורים - תוספת ושיפוץ הבנין

תוספת יחידת דיור והרחבת דירות קיימות ושיפוץ הבניין כולו אדריכלית טובה שומני