בית מגורים על הכרמל בחיפה

תוספת יחידת דיור והרחבת דירות שפה של בנין מדורג אדריכלית טובה שומני