בנין מגורים בכרמל

בניין מגורים, חיפה אדריכלית טובה שומני