בנין מגורים בכרמל חיפה

בניין מגורים במהלך הבניה אדריכלית טובה שומני