תוספת מעלית למוזיאון

בבנין לשימור אדריכלית תמר דה לה זרדה