בית אבות גריאטרי

תכנון להרחבת בית אבות קיים אדריכלית תמר דה לה זרדה