top of page

מרכז מסחרי


תכנון מרכז מסחרי פתוח

חצרות מסחריות יוצרות הגנה להולכי הרגל. החניה מתאפשרת בסמוך לגושי המסחר השונים.

שימוש באבן הבזלת המקומית ובויטרינות של זכוכית וקורות פלדה.

 

לקוח: חברה עיסקית

אדריכלים טובה שומני ותמר דה לה זרדה

מבני מסחר

מבחר מעבודות המשרד
סופרמרקט חרדי


מבנה משולב מסחר וספורט.

שטח הסופרמרקט כ 1200 מ"ר.

לקוח: ההסתדרות החדשה

 

אדריכלים שומני - דה לה זרדה

מבנה מסחרי


מבנה מסחרי פתוח

 

אדריכלים דה לה זרדה -  שומני

מבנה מסחר ומשרדים


מבנה מיועד למסחר, בנק, ומשרדים

 

אדריכלים תמר דה לה זרדה

בית מרקחת


בית מרקחת אדריכלות פנים ותכנון מפורט

לקוח: פרטי

 

אדריכלים שומני - דה לה זרדה

bottom of page