top of page

תחרויות

תחרות עיריית אילת


העבודה הוגשה במסגרת תחרות אדריכלים -

לתכנון עיריית אילת.

המבנה פותח כיכר עירונית מוצלת לשדרות התמרים.

הבניין מגדיר את הכיכר ומצל עליה.

הבניין נגיש וקריא ביחד עם הכיכר מכל הכיוונים.

המבנה מתוכנן בתכנון אקולוגי ירוק, בין היתר - לקליטת הרוח הצפונית והחזרתה לאנשים בכיכר

כמו כן מתוכננת מזרקה לעירפול וצינון האויר בטפטוף מים דבר היוצר תנאי נוחות בחום של אילת.

 

מרכז ספורט ונוער ומסחר

 

מגרש כדורסל עם גג מרחבי, משולב בסופרמרקט וחדרי חוגים.

חניה תת קרקעית למכוניות פרטיות וכן לרכב אספקה ושרות.

 

הרעיון המרכזי היה לבנות קומת מסחר רווחית אשר "תחזיק כלכלית" את פרויקט הספורט והחוגים.

פרויקט חיפאי.

 

יזם: ההסתדרות החדשה בחיפה

bottom of page