top of page
שימור בית טמפלרי
במושבה הגרמנית חיפה


בית מגורים טמפלרי מהראשונים שנבנו במושבה הגרמנית בחיפה, 1870.

הבית עבר שימור ושיפוץ. תיק התיעוד לשימור נערך על ידי אדריכלית תמר דה לה זרדה. כך גם השיפוץ נעשה על ידה.

שומרו האלמנטים העיקריים של הבית - קירות האבן, המרפסת האופיינית בחזית, וגג הרעפים.

לצורך הנגשתו, הוספה לבית מעלית בחלקו האחורי, הפונה לרחוב יפו.

 

הבית משמש כיום כבית הרופאים.

 

שימור מבנים

 

תיקי תיעוד למבנים לשימור


מבנים המיועדים לשימור כפי שהם או במסגרת פרויקט המציע תוספות בנייה עוברים תיעוד ולימוד מקיפים.

 

תיקי תיעוד נערכו לבתים עות'מאנים אשר שימשו למגורים - בואדי סאליב, ובמושבה הגרמנית בחיפה.

 

תיקי תיעוד נערכו גם לבניינים שנבנו במקורם לצורך ציבורי, כמו למשל - בית הנזירות בשכונת הדר, קולנוע הדר, בניינים בעיר התחתית בחיפה עם שימושים מעורבים, חוב העצמאות ועוד, בניין ששימש לקיטנה על חוף הים בחדרה ועוד.

 

לימוד ההסטוריה וההתפתחות של הבית מאפשר להגיע לתוצאה מתאימה לשימוש החדש.

אדריכלית שימור תמר דה לה זרדה

תיקי תיעוד מתחמיים


תיקי תיעוד נערכו גם למתחמים כמו מתחם בתי הזיקוק בחיפה, תוך לימוד ערכם ההסטורי, אופן התפתחותם על ידי המנדט הבריטי, והמורשת הבנויה של מתחמים כאלו.

אדריכלית שימור תמר דה לה זרדה

bottom of page