top of page

מבני ציבור

מבחר מעבודות המשרד

מוזיאון משטרת הגבולות

מבנה מוזיאון ומרכז לימוד והנצחה

כניסה ראשית למיתחם

 

פרויקט בשת"פ עם אדריכל פרנק,

אדריכלית אחראית טובה שומני

מרכז מדעים בית ספר תיכון

פרויקט מיתחם שלם למרכז מדעים 

שלושה מבנים, מובחנים זה מזה בצבעיהם השונים - אדום, צהוב וכחול - כאשר כל מבנה משמש לענף מדעי אחר.

ציר מרכזי של הליכה ומיפגש בין התלמידים מקשר בין המבנים.

 

שת"פ עם אדריכל פרנק.

אדריכלית אחראית: טובה שומני
 

בית אבות סיעודי

הרחבת מבנה סיעודי גריאטרי קיים.

הגדלת שלוש מחלקות קיימות ותוספת שתי מחלקות חדשות.

הפרויקט מתמודד עם אתגר של תוספת למבנה מתפקד בלי לפנות את דייריו.

ההתמודדות האדריכלית - שפה של גגות מצחיות "מקטינה" את הנפחיות ויוצרת קלילות בחלק העליון של הבניין, בניין ציבורי גדול שעוטף בניין קיים, תוך הקטנת תחושת הנפחיות שלו.

אדריכלית: תמר דה לה זרדה

בניין צבורי - מדרשה

הצעה אדריכלית לבניין עבור מדרשת "שדמות" במכללת אורנים. 

הבניין יוצר מסגרת כדי לחשוף את הנוף הטבעי ההררי.

אדריכלית: תמר דה לה זרדה

מלון בוטיק DUNE PLAZA

 

חדר מלון בהשראת דיונות מדבריות ארץ ישראליות.

הצעה לחדר טיפוסי במלון בוטיק.

פרויקט רעיוני הוגש לתחרות עיצוב חדרי מלון.

אדריכלים שומני דה לה זרדה

בניין צבורי - תוספת מעלית למוזיאון בבנין לשימור - בית ליברמן נהריה.

תוכננה מעלית זכוכית על מנת שלא להתחרות במבנה הקיים מאבן.

 

אדריכלית: תמר דה לה זרדה

בניין צבורי - מרכז תרבות וקהילה

שימור ושיפוץ מבנה לשימור

שימוש למבה לקהילה ותפילה

 

אדריכלית תמר דה לה זרדה

bottom of page