מבנה מסחרי בשילוב ציבורי

קומת הקרקע למבנה העירוני הזה בחיפה מיועדת לסופרמרקט גדול, בשטח של כ 500 מ"ר.