מבנה לשימור ותוספת מעלית

תוספת מעלית בבניין לשימור אדריכלית תמר דה לה זרדה