בית הרופאים אדריכלות שימור מבנה

תיעוד, שימור, ותכנון אדריכלי - תמר דה לה זרדה