עיריית אילת תחרות אדריכלים

בניין עירייה - מבט לכניסה אדריכלים שומני ודה לה זרדה