top of page

תמ"א 38 בחיפה - נקודות למחשבה

בשנים האחרונות, עקב התיקון ה 3 לתמ"א 38, משנוספו זכויות שניתן לממש (תחת מגבלות תכנוניות, לא זכויות מוקנות) יש יותר ויותר עניין של יזמים בחיפה לבצע פרויקטים של תמ"א 38 - אם במתכונת תיקון 1 (עיבוי בינוי) או במתכונת תמ"א 38 תיקון 2 (הריסה ובניה).

הנסיון שלנו אומר שמצד אחד יש ענין אמיתי בעיריה לבוא לקראת יזמים בנושא תמ"א 38, ומצד שני נערמים קשיים שטרם נפתרו.

למשל, הדרישה ל2.25 מקומות חניה לכל דירה חדשה שנבנית במסגרת תמ"א 38, יוצרת עומס כלכלי על הפרויקט, שכן המשמעות בחיפה לרוב הינה חציבה בסלע גיר לצורך ביצוע החניה. נציין כי הדרישה הזו חורגת פי שניים מהתקן לחניה עבור דירת מגורים עד 120 מ"ר (לא כולל ממ"ד). משכך יזמים עושים חשבון וחלקם נרתעים מהדרישה.

קושי נוסף הוא הדרישה לדירות יחסית גדולות, בעוד שיזמים מעדיפים לעיתים דירות קטנות, 60 מ"ר בערך, לבודדים או חד הוריים.

משרדנו, שומני דה לה זרדה אדריכלים, מתמודד עם נושאי תמ"א 38 בשנים האחרונות, ולאחרונה קיבלנו לתכנון מספר פרויקטים בחיפה של תמ"א 38, גם במתכונת "עיבוי בינוי" וגם תמ"א 38/2 המכונה "הריסה ובניה", ואנו עובדים עם גורמי העיריה לפתרונות.

בלוג אדריכלי
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page