מוסד סיעודי בפתח תקווה

תיכנון להרחבת בית אבות קיים תב"ע ותכנון מפורט אדריכלי