בית תרבות ואולם כינוסים

אולםהתכנסות תמר דה לה זרדה